April 26 Birthdays

Ryoma Takeuchi
Ryoma Takeuchi
April 26, 1993 (27 years old)
Undisclosed
Ryoma Takeuchi
Ryoma Takeuchi
April 26, 1993 (27 years old)
Undisclosed
Satoshi Hashimoto
Satoshi Hashimoto
April 26, 1966 (54 years old)
Undisclosed
Kaoru Mitsumune
Kaoru Mitsumune
April 26, 1993 (27 years old)
Undisclosed
Chen Daoming
Chen Daoming
April 26, 1955 (65 years old)
Undisclosed
Chen Daoming
Chen Daoming
April 26, 1955 (65 years old)
Undisclosed
Annie Starke
Annie Starke
April 26, 1988 (32 years old)
Undisclosed
Theodor Billroth
Theodor Billroth
April 26, 1829 (64 years old)
Undisclosed
Ron Donachie
Ron Donachie
April 26, 1956 (64 years old)
Undisclosed
Louise Barnes
Louise Barnes
April 26, 1974 (46 years old)
Undisclosed
Bronagh Gallagher
Bronagh Gallagher
April 26, 1972 (48 years old)
Undisclosed
Ariane Moffatt
Ariane Moffatt
April 26, 1979 (41 years old)
Undisclosed
Amin Joseph
Amin Joseph
April 26, 1980 (40 years old)
Undisclosed
Steve Lombardozzi
Steve Lombardozzi
April 26, 1960 (60 years old)
Undisclosed
Shinnosuke Tachibana
Shinnosuke Tachibana
April 26, 1978 (42 years old)
Undisclosed
Shawn Kelley
Shawn Kelley
April 26, 1984 (36 years old)
Undisclosed
Ryan Rishaug
Ryan Rishaug
April 26, 1977 (43 years old)
Undisclosed
Roberto Hategan
Roberto Hategan
April 26, 2001 (19 years old)
Undisclosed
Peter Zumthor
Peter Zumthor
April 26, 1943 (77 years old)
Undisclosed
Peter Fatialofa
Peter Fatialofa
April 26, 1959 (54 years old)
Undisclosed
Omar Craddock
Omar Craddock
April 26, 1991 (29 years old)
Undisclosed
Odisseas Vlachodimos
Odisseas Vlachodimos
April 26, 1994 (26 years old)
Undisclosed
Natasha Trethewey
Natasha Trethewey
April 26, 1966 (54 years old)
Undisclosed
Laurent Ournac
Laurent Ournac
April 26, 1980 (40 years old)
Undisclosed
Krisjanis Berkis
Krisjanis Berkis
April 26, 1884 (58 years old)
Undisclosed
Kirill Kaprizov
Kirill Kaprizov
April 26, 1997 (23 years old)
Undisclosed
Julius Adams
Julius Adams
April 26, 1948 (72 years old)
Undisclosed
James Rouse
James Rouse
April 26, 1914 (81 years old)
Undisclosed
Issei Sagawa
Issei Sagawa
April 26, 1949 (71 years old)
Undisclosed
Frank Ferrante
Frank Ferrante
April 26, 1963 (57 years old)
Undisclosed
Ferydoon Zandi
Ferydoon Zandi
April 26, 1979 (41 years old)
Undisclosed
Emily Mitchell
Emily Mitchell
April 26, 1975 (45 years old)
Undisclosed
Charlie Chester
Charlie Chester
April 26, 1914 (83 years old)
Undisclosed
Celena Cherry
Celena Cherry
April 26, 1977 (43 years old)
Undisclosed
Bre Scullark
Bre Scullark
April 26, 1985 (35 years old)
Undisclosed
Brad Gillingham
Brad Gillingham
April 26, 1966 (54 years old)
Undisclosed
Anna Svidersky
Anna Svidersky
April 26, 1988 (17 years old)
Undisclosed
Alejandro Machado
Alejandro Machado
April 26, 1982 (38 years old)
Undisclosed
Aarón Ñíguez
Aarón Ñíguez
April 26, 1989 (31 years old)
Undisclosed
Winfried Glatzeder
Winfried Glatzeder
April 26, 1945 (75 years old)
Undisclosed